Privacyverklaring Yügen B.V.


Je leest op dit moment de privacyverklaring van Yügen B.V. Yügen B.V. is een webwinkel welke zich richt op de verkoop van wol producten die zijn verwerkt tot decoratie of gebruiksartikelen en die workshops aanbiedt voor het vilten van wol. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Yügen B.V. verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Verwerkingsregister
Yügen B.V. houdt een orderbestand van alle ontvangen bestellingen van haar klanten bij. Dit betreft een overzicht welke enkel tot doel dient de facturering uit te voeren, overzicht te hebben van de omzetgevens en om gegevens terug te halen bij eventuele reclamaties. De gegevens welke in het orderbestand vastgelegd worden zijn (per order) de naam, adresgegevens, E-mailadres, het ordernummer, het factuurnummer en de bestelde artikelen. Dit orderbestand wordt bijgehouden en beheerd door de eigenaren van Yügen B.V., Irene Suurland en Marie-José Nieuwenhuizen en voor onbepaalde tijd bewaard.

Ontvangers
De gegevens die Yügen B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

 • Incitem B.V.
  De webwinkel en contactpagina van Yügen B.V. worden gehost door Incitem B.V. Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door Incitem B.V. Incitem B.V. zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
   
  Doelgegevens & bewaartermijn
  Voor onderstaande doelen worden persoonsgegevens verzameld door Yügen B.V.
 • Het versturen van webwinkel bestellingen
  Jouw naam, adresgegevens, E-mailadres en telefoonnummer worden opgeslagen op de servers van Woocommerce by wordpress.org wanneer je een bestelling doet. Alleen de absoluut benodigde gegevens welke nodig zijn om een bestelling te kunnen uitleveren worden gevraagd bij de verplichte invoervelden van het formulier. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd.
 • Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Yügen B.V. via mail, dan worden de gegevens die nodig zijn voor de reactie (naam, E-mailadres en (vrijblijvend) telefoonnummer) opgeslagen op de mailserver van Yügen B.V. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 • Het versturen van nieuwsbrieven
  Yügen B.V. stuurt via e-mail nieuwsbrieven via info@yugen.nl. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en E-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Yügen B.V. en opgeslagen. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@yugen.nl.
 • Analytics
  De website van Yügen B.V. verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

  Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming, ter uitvoering van de overeenkomst die worden aangegaan.
   
  Beveiliging
  Je gegevens worden uitsluitend beheerd in de eerdergenoemde systemen, software en het orderoverzicht. De persoonsgegevens die door Yügen B.V. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.  
  Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Yügen B.V. privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
   
  Jouw rechten
 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Yügen.nl vastgelegd en bewaard worden.
 • Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet of zijn deze veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Yügen B.V. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 • Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Yügen B.V. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens wanneer de gegevens niet meer relevant zijn.
 • Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Yügen B.V. niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat Yügen B.V. jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
   
  Plichten
  Yügen B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten van Yügen B.V. via de webwinkel. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
   
  De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Yügen B.V. de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Yügen B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
  Yügen B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Yügen B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Yügen B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
   
  Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
   
  Yügen B.V.  | Irene Suurland en Marie-José Nieuwenhuizen | info@yugen.nl  
  Btw. id: NL861012094B01 | KVK Nr.  77454561